Menu

Oddělení 13

Oddělení 13 poskytuje specializovanou resuscitační péči nejvyššího typu.

Jsou zde léčeni všichni pacienti po srdečních operacích, pacienti po složitějších intervenčních výkonech, pacienti s akutním srdečním selháním a pacienti po transplantacích srdce, jater a ledvin. Je zde k dispozici nejmodernější vybavení, umožňující péči o pacienty se selháváním vitálních funkcí, s možností jejich podpory – umělá plicní ventilace, eliminační metody, mechanické srdeční podpory, apod.

Vedení pracoviště

MUDr. Petr Pavlík

Vedoucí lékař, anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Petr Fila, Ph.D.

Vedoucí chirurg

 • 543182514

Květuše Šubrtová

Staniční sestra

 • 543182525

Šárka Švecová

Zástupkyně staniční sestry

 • 543182525

Lékaři

MUDr. Petr Adámek

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Jiří Černošek

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Olga Hrazdilová, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Ing. Lucie Hrdličková

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Peter Kľúčovský

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Lukáš Marek, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Kateřina Petrová

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Petr Pokorný

Kardiolog

 • 543182525

MUDr. Jiří Pol, Ph.D.

Kardiochirurg

 • 543182530

MUDr. Karel Puszkailer

Anesteziolog

 • 543182525

MUDr. Martin Ráb

Anesteziolog

MUDr. Jiří Sikora

Kardiolog

 • 543312525

MUDr. Robert Wagner, Ph.D.

Anesteziolog

 • 543182525

Všeobecné sestry

Bc. Lucie Alblová, DiS.
Bc. Karla Broučková
Zita Doležalová
Ivana Fendrychová
Bc. Pavla Fričová
Barbora Frolová, DiS.
Ladislava Gryndlerová
Alena Hartlová, DiS.
Mgr. Aleš Hasala
Bc. Michaela Hlavňovská
Bc. Petra Hroudná
Bc. Kateřina Hrudová
Renata Chmelová
Mgr. Karolína Jandová
Mgr. Lenka Janésková
Petra Kislingerová
Jiří Kleber, Dis
Alena Kocmanová, DiS.
Mgr. Andrea Kostelková
Zuzana Kolajtová
Bc. Petra Kovaříková
Mgr. Nela Krajčíková
Jitka Lukešová
Markéta Mácová, DiS.
Michaela Macurová
Anna Martinásková
Jana Maršálková
Jana Matušková, DiS.
Hana Miháliková
Andrea Nováková
Iva Nováková
Barbora Novotná, DiS.
Martina Nešporová
Petra Pavlicová, DiS.

Martina Pavelková
Mgr. Martina Pechová
Klára Pitrová, DiS.
Mgr. Marie Pluháčková
Marta Podloučková, DiS.
Jana Pospíšková
Martina Priegerová
Bc. Jana Procházková
Bc. Pavol Rzavský
Renata Sedláčková, DiS.
Daniela Slaná
Jolana Slavíčková
Bc. Martina Skoupá
Bc. Kateřina Sklenářová
Mgr. Marie Svejkovská
Bc. Martina Svobodová
Eva Šefčíková
Pavlína Škrobánková
Bc. Miroslava Šnajdrová
Bc. Barbora Šochová
Silvia Štefankovičová, DiS.
Mgr. Robert Trávniček
Eva Tůmová
Jana Váňová
Bc.Hana Vaverková, DiS.
Kateřina Volf
Erika Vrbková
Bc. Dagmar Zádrapová
Lucie Zaoralová
Eva Zekeová
 

 

Mentorka

Mgr. Iveta Kneeová

Ošetřovatelky

Lucie Mokrá
Kristýna Sroková

Sanitáři

Hana Jeřábková
Věra Koudelová
Michal Matuška
Tereza Procházková
Danka Matoušková
Alena Boledovičová

Kontaktní informace

+420 543 182 525

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53, Brno
Budova A3, 1.patro
 

 

Galerie

Jméno