Menu

Výběrová řízení

Zadávací dokumentace, výzvy a další materiály vztahující se k veřejným zakázkám, stejně jako i výsledky zadávacích řízení jsou uveřejněny na profilu Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/ProfilCKTCH

Veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení u vládou stanovených povinných komodit naleznete na tržišti: www.tendermarket.cz

Předchozí profil zadavatele: https://ezak.cktch.cz

Jméno