Menu

Úsek prevence a kontroly infekce

Pracoviště vzniklo v září 2011 s cílem omezit rizika vzniku infekce při poskytování zdravotní péče ošetřovaným pacientům, sjednotit a provázat poskytovanou péči z epidemiologického hlediska.

Při své činnosti dbá na dodržování zásad bariérové péče, hygieny rukou a izolačních režimů při výskytu epidemiologicky závažných kmenů.

Pravidelně provádí monitoring čistoty prostředí a surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí, které se následně odráží v úpravě pracovních postupů nebo používaných materiálů.

Management Centra a zdravotnický personál účastnící se péče o pacienty je informován o výskytu infekcí v místě chirurgického výkonu, infekcí spojených s přítomností epidemiologicky závažných kmenů a infekcí, které vznikly v příčinné souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení. 

Lékař pro kontrolu infekce

MUDr. Irena Pospíšilová

Lékař pro kontrolu infekce

  • 543182494

Kontaktní informace

+420 543 182 494

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova A4, 3.patro

 
Jméno