Menu

Transplantační koordinátorky

Součástí transplantačního týmu jsou transplantační koordinátorky, jejichž nejdůležitějším a hlavním úkolem je vytvořit a co nejefektivněji zorganizovat po všech stránkách nejvýhodnější podrobný časový a postupový plán celého přenosu darovaného orgánu k příjemci. Koordinátorky spolupracují se zdravotnickými zařízeními v rámci regionu a zabezpečují nepřetržité konzultační služby pro případ možného dárce orgánů.

Organizačně zajišťují provedení odběru orgánů, jsou zodpovědné za vedení a správu transplantačních registrů – registr dárců, registr provedených transplantací, čekací listinu pro transplantace srdce, jater a ledvin, připravují podklady pro tvorbu přednášek a podílí se na vzdělávání a informovanosti odborné i laické veřejnosti. Do jejich kompetence spadá činnost koordinátorů pro mechanické srdeční podpory, kdy jsou primární kontaktní osobou pro otázky týkající se mechanické srdeční podpory jak pro pacienty před a po implantaci podpory, tak pro lékaře ošetřující tyto pacienty mimo CKTCH. 

Transplantační koordinátorky:

 

Můžete nás kontaktovat 24 hodin denně...

  +420 603 144 124
 +420 543 182 541
 +420 543 182 541(fax)
 

Ke stažení

Jméno