Menu

Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem (RRIPP)

V souvislosti s níže uvedeným byl v CKTCH Brno vypracován Rezortní interní  rotikorupční program ( dále RIPP).

V souladu  s vládní koncepcí boje s  korupcí  na léta 2018 – 2022 ( viz návazné Usnesení vlády č. 855)

a Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem (RRIPP) s následným Usnesením vlády č. 769,

byl vypracován  na MZ dne 11.3.2019 Akční plán boje s korupcí na rok 2019 ( Usnesení vlády č. 170).

   Následně byl vydán příkaz ministra č. 22/2019 a služební předpis státního tajemníka v MZ

č. 16/2019 – Rezortní interní protikorupční program MZ ČR účinný od 12.4.2019.

 

   V návaznosti na výše uvedené bylo v CKTCH Brno zajištěno následující:

-          Proškolení zaměstnanců CKTCH ve věci RIPP

-          Zpracován Etický kodex

-          Novelizována příslušná Směrnice  č. 34/2014

-          Zveřejněn seznam

    poradců CKTCH, kterým je MUDr. Pavel Andres, MBA

    advokátů CKTCH, kterými jsou JUDr. Antonín Mimochodek a Mgr. Bc. Hana Mimochodková

Jméno