Menu

Personální a mzdový úsek

Personální a mzdový úsek zajišťuje agendu související se vznikem, změnou a skončením pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců CKTCH.

Zařazuje zaměstnance do funkcí a tarifních tříd dle vzdělání a kvalifikačních předpokladů, dbá na dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení.

Personální a mzdový úsek se dále podílí na vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, zajišťuje mzdovou agendu včetně kontroly a zpracování mezd, provádění srážek ze mzdy a agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Taktéž zpracovává povinná statistická hlášení.

Vedení pracoviště

Ivana Klanicová

Vedoucí personálního a mzdového úseku

  • 543182533
  • 543182482

Kontaktní informace

+420 543 182 533

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova A4

 
Jméno