Menu

Ekonomický a hospodářsko-technický úsek

Důležité kontakty:

Kontakt pro dodavatele:
Zuzana Ševčíková, 543182501, [obfuscate_1_|116|92|111|102|90|110|118|91|105|99|59|95|98|108|98|104|40|94|116]

Kontakt oddělení zdravotních pojišťoven:
Ing. Bc Julie Krbušková, 543182549, [obfuscate_1_|105|117|108|55|91|106|116|93|99|40|94|118]

Kontakt účtárna:
Petra Bajzová, 543182593, [obfuscate_1_|96|92|103|107|109|113|121|58|94|101|111|95|95|38|98|122]

 

Tento úsek zajišťuje provoz nemocnice po stránce ekonomické, obchodní, investiční, technické a administrativní.

V rámci těchto činností mimo jiné vede komplexní fi nanční účetnictví, vykazuje zdravotní péči a administruje vztahy se zdravotními pojišťovnami, zajišťuje výběrová řízení na dodávky investičního charakteru i spotřebního materiálu a služeb, administruje granty a dotace.

Dále provádí nákupy a údržbu svěřeného majetku, přístrojového vybavení a technických zařízení, nákupy materiálu dle potřeb jednotlivých oddělení.

Součástí činnosti je i vypracovávání místních provozních řádů, řízaní a kontrola činností v oblasti BOZP a PO.

Ekonomický a hospodářsko-technický úsek

Náměstek pro ekonomiku a HTS

Ing. Pavel Baláš, MBA

  • 543182481

Ekonom

Účetní

Oddělení zdravotních pojišťoven

Technický pracovník

Administrativní pracovník

Controlling

Biomedicínský technik

M. Elen Vaňková
E-mail: [obfuscate_1_|95|103|97|101|38|117|97|104|102|105|113|93|55|91|106|116|93|99|40|94|118]
Tel.: 731032829

Zásobování

Další informace

Úsek průběžně provádí opravy a modernizaci všech svěřených prostor a provozních technologií, potřebných k bezproblémovému provozu Centra.

Je tak průběžně zajišťován vysoký standard prostředí pro pacienty i všechny zaměstnance...

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova R

 

Galerie

Jméno