Menu

Ekonomický a hospodářsko-technický úsek

Důležité kontakty:

Kontakt pro dodavatele:
Zuzana Ševčíková, 543182501, zasobovani@cktch.cz

Kontakt oddělení zdravotních pojišťoven:
Věra Bočková, 543182549, ozp@cktch.cz

Kontakt účtárna:
Petra Bajzová, 543182593, faktury@cktch.cz

 

Tento úsek zajišťuje provoz nemocnice po stránce ekonomické, obchodní, investiční, technické a administrativní.

V rámci těchto činností mimo jiné vede komplexní fi nanční účetnictví, vykazuje zdravotní péči a administruje vztahy se zdravotními pojišťovnami, zajišťuje výběrová řízení na dodávky investičního charakteru i spotřebního materiálu a služeb, administruje granty a dotace.

Dále provádí nákupy a údržbu svěřeného majetku, přístrojového vybavení a technických zařízení, nákupy materiálu dle potřeb jednotlivých oddělení.

Součástí činnosti je i vypracovávání místních provozních řádů, řízaní a kontrola činností v oblasti BOZP a PO.

Ekonomický a hospodářsko-technický úsek

Vedení pracoviště

Ing. Pavel Baláš, MBA

Náměstek pro ekonomiku a HTS

  • 543182481

Ekonom

Ing. Bc. Marta Vojnarová

Účetní

Petra Bajzová
Ludmila Hudečková
Jaroslava Randýsková

Oddělení zdravotních pojišťoven

MUDr. Zdeňka Holíková 
Ing. Bc. Julie Krbušková
Lucie Švábenská

Technický pracovník

Josef Morava
Ing. Petr Matula, DiS.

Administrativní pracovník

Kamila Effenbergerová

Správa IT

Ing. Antonín Krbušek, MBA

Zásobovač

Šárka Jeřábková
Zuzana Ševčíková

Další informace

Úsek průběžně provádí opravy a modernizaci všech svěřených prostor a provozních technologií, potřebných k bezproblémovému provozu Centra.

Je tak průběžně zajišťován vysoký standard prostředí pro pacienty i všechny zaměstnance...

Kontaktní informace

Kontaktní informace na paní Ševčíkovou +420 543 182 501


+420 543 182 481

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53
Budova R

 

Galerie

Jméno