Menu

Ceník služeb spojených s pořizováním výpisů a kopií ze zdravotní dokumentace

Vyhledání, prostudování, zpracování a předání zdravotnické dokumentace - za každou započatou hodinu (cena byla stanovena dle individuální kalkulace za hodinu)

Lékař

Nelékařský zdravotnický pracovník

Administrativní pracovník

Nahlížení do dokumentace (každých započatých 30 minut)

450,- Kč

260,- Kč

200,- Kč

200,- Kč

Vyhledání snímků RTG z archivu a pořízení snímků na záznamový nosič CD/DVD

Hospitalizační účet (bude vystaven až po uhrazení poplatku)

110,- Kč


300,- Kč

 

Zhotovení kopie:

formát A4 jednostranná kopie černobílá

formát A4 oboustranná kopie černobílá

formát A3 jednostranná kopie černobílá

formát A3 oboustranná kopie černobílá

2,50 Kč

5,- Kč

6,- Kč

8,- Kč

 

Administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobou nesouvisející s léčebně preventivní péčí - za každou započatou hodinu (cena byla stanovena dle individuální kalkulace za hodinu)

Lékař

Nelékařský zdravotnický pracovník

Administrativní pracovník

450,- Kč

260,- Kč

200,- Kč

 

Poštovné – dle podmínek a ceníku Pošty ČR.

Připojení k internetu pomocí WiFi zdarma.                                 

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

Jméno