Menu

Ceník pro poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace

Pořízení kopie zdravotnické dokumentace Cena s DPH
Vyhledání, prostudování a zpracování zdravotnické dokumentace lékařem – za každou započatou hodinu 450 Kč
Vyhledání, prostudování a zpracování zdravotnické dokumentace ostatními zaměstnanci  200 Kč
Ostatní přímé nákladyspojené s pořízením kopií (do 10 stran bez poplatku)  
formát A4 jednostranná kopie černobílá 3 Kč
formát A4 oboustranná kopie černobílá        5 Kč
Kopie snímků (obrazové dokumentace) na záznamový nosič CD/DVD                             
RTG snímky, koronarografie, ECHO, transietní elastografie – příprava, vyhledání snímků a kopírování 150 Kč
Další informace ze zdravotnické dokumentace  
Vyhledání a vytištění duplikátu z nemocničního informačního systému 50 Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu lékařem 250 Kč
Náklady spojené s odesláním informací žadateli
– dle aktuálního ceníku České pošty
 

 

Jméno