Menu

Brno, město transplantací

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v únoru uplynulo 35 let od první úspěšné transplantace jater v bývalé východní Evropě. Tento primát si vysloužili pracovníci II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kteří po rozsáhlé experimentální přípravě transplantaci provedli 2. února 1983.

Konference se bude konat pod záštitou

ministra zdravotnictví České republiky pana Adama Vojtěcha

děkana LF MU prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.

primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála

 

Přijměte tedy naše pozvání.

Za organizační výbor

Petr Němec

 

Hotel International / Brno / 28. března / 11:30 - 17:00

Galerie

Jméno